اخبار

الزام رانندگان برون شهری گلستان به قوانین مبارزه باقاچاق کالا و ارز

با برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رانندگان برون شهری استان گلستان ملزم به رعایت این قوانین در حین فعالیت های کاری و حمل محمولات تجاری با وسایل حمل ونقل عمومی شدند. به گزارش گلستان ما، رئیس اداره ترانزیت و حمل ونقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و […]

Read More

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian