14 دسامبر

حمل و نقل بین المللی: آشنایی با ارگان های دولتی مسئول (گمرک)

حمل و نقل بین¬المللی: آشنایی با ارگان¬های دولتی مسئول (گمرک)
انجام شدن تشریفات لازم برای ترخیص کالاهای مخصوص واردات و صادرات کالا از کشور براساس قانون امور گمرک و آئین¬نامه اجرائی، عملیاتی می¬شوند. این فرایندها منوط به تنظیم اظهار نامه گمرکی و تسلیم آن به گمرک می‌باشند. اظهار کننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و سایر مجوزهای مورد نیاز که مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده است و اظهارنامه منظم داشته باشد .اظهارنامه گمرکی یا (Custom Declaration) یکی از مراحل دریافت مجوز ترخیص می¬باشد. برای تنظیم یک اظهارنامه گمرکی استاندارد:
1) مرحله اول وارد کردن اطلاعات است. برای مثال شرکتی که عملیات واردات را انجام می¬دهد با دریافت فرم اولیه اظهارنامه، اطلاعات اظهارنامه را وارد می¬کند. شرکت واردکننده کالا برای اینکار باید ارزش کالا را محاسبه نموده و اظهار نماید.
2) مرحله دوم پذیرش اظهارنامه است. در این روند اظهارنامه چاپی و اظهارنامه دستی همراه با سندها و مجوزهای لازم و فیش بانکی به بخش پذیرش اظهارنامه تسلیم می گردد.
3) در مرحله بعد کنترل¬های مخصوص گمرک انجام می¬شوند. ارزیاب وجوه پرداختی را کنترل می¬نماید، متن اظهارنامه را امضا می¬نماید و سپس آن را به کارشناس سرویس تحویل می¬دهد. مرحله آخر، پرداخت و ترخیص کالا می¬باشد. در این روند، صندوق¬دار در ابتدا اظهارنامه را از سیستم فراخوانی نموده و سپس فیش ارائه شده را با مبلغ ارائه شده توسط سیستم مورد مقایسه قرار می¬دهد و در صورت تأیید، پروانه گمرکی را صادر می¬کند.
حمل و نقل بین¬المللی را از دیدگاه¬های متنوعی می¬توان دسته¬بندی کرد. برای رسیدن به یک درک درست از مراحل ترانزیت لجستیک یا منطقی و همچنین فرایند فیزیکی حمل کالا، باید از اجزای مختلفی که این ساختمان حرفه را تشکیل می دهند آگاه باشیم. این نوع باربری نیز مانند دیگر متدهای این فرایند در بخش های زیرساخت، وسایل نقلیه یا ناوگان و بهره-برداری به طور کلی طبقه بندی می¬شود. در حوزه¬ی تجارت کالا، می¬توان خدمات منطقی کمپانی¬های حمل و نقل بین¬المللی و خدمات ارگان¬های حمل و نقل داخلی را در حوزه¬ی حمل و نقل لجستیک گنجاند .بحث ترابری بین المللی کالا در کشور ایران همواره همراه با قوانین و مقررات ترخیص و گمرک جمهوری اسلامی بررسی می¬شود. چرا که برای عبور هر کالایی از مرزهای کشور نیاز به ترخیص آن است که از طریق دستگاه¬های نظارتی گمرک انجام می¬شود .گمرک ارگانی نظارتی است که مسئولیت اطمینان بخشیدن به صحت و دقت عبور کالا از مرز های کشور ایران را دارد. اخذ مجوز عبور از مرزهای کشور یا ترخیص بار با طی تشریفات مخصوص گمرک انجام می¬شود .اگر کالایی همراه مسافر باشد و جنبه تجاری نداشته باشد و از جمله ی استثناء کالاهای ممنوعه نباشد پس از انجام تشریفات لازم در گمرک، ترخیص می¬شود. اما در صورتی که کالا جنبه تجاری داشته باشد در مورد اینکه کالا مجاز یا مجاز مشروط است، بررسی¬هایی انجام می¬گردد و ترخیص آن از گمرک منوط به انجام سلسله مراتب و رعایت مقررات مربوط به کالای تجاری خواهد بود. همچنین کالای ممنوع به کالایی گفته می¬شود که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع می‌باشد. در این مقاله به دسته بندی و شرح گمرک جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
کالایی که برای واردات یا صادرات آن اظهارنامه گمرکی تسلیم گمرک گردیده است، به لحاظ انطباق با مندرجات درون اظهارنامه و اسناد و مدارک و قوانین مربوطه بررسی می شود، و چنانچه مغایرتی وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمرکی و ترخیص آن اقدام می‌گردد. صدور برخی از انواع کالا¬ها منحصر در مراکز گمرک تعیین شده، امکان¬پذیر است. برای مثال برای امور گمرکی فرش در گمرکات غرب تهران، مهرآباد، کرمان، شیراز، کرمانشاه و مشهد اقدام می شود. برای امور ترخیص پسته در گمرکات کرمان، غرب تهران و مهرآباد ، همچنین برای ترخیص زعفران در گمرکات مشهد و مهرآباد و تشریفات گمرکی پوست و روده و سالامبور در گمرک جنوب تهران اقدامات لازم به عمل می¬آید .کالا در دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه صادراتی در پروژه نگار جهت مراجعین مراحلی را طی می¬کنند با طی فرایندهای ورود اطلاعات، پذیرش اظهارنامه، کنترل¬های گمرکی و در نهایت پرداخت و ترخیص این مراحل انجام می¬شوند .
دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه وارداتی درروژه¬ نگار جهت مراجعین:
نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای ( نگار) برای تدوین برنامه‌ای جامع جهت اصلاح نظام سنتی گمرک شکل گرفت که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد، تشریفات گمرکی مربوط به عبور از مرزهای کشور در فرایند ترابری کالا را تا حد ممکن، تسهیل نماید. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد مصمم گردید که سیستم موجود کامپیوتری خود را بهبود ببخشد.
به منظور تحقق این امر، بهره‌گیری از نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای ( نگار) در دستور کار گمرک ایران قرار گرفت. دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه صادراتی در پروژه نگار شامل 4 مرحله ی ورود
• اطلاعات
• پذیرش اظهارنامه
• کنترل های گمرکی
• پرداخت و ترخیص
می باشد .
وبسایت گمرک دارای خدمات متنوعی است که در اینجا به آن می¬پردازیم. خدمات الکترونیکی این وبسایت شامل فرم¬های الکترونیک، استعلامات و سامانه¬ها می¬شود که خدمات متنوعی را از قبیل: ثبت و پیگیری فعالان اقتصادی مجاز، فرم ثبت اطلاعات، راهنما، شکایت، انتقادات و پیشنهادات، ثبت شکایت، پیگیری شکایت، انتقادات و پیشنهادات، راهنما، نظر سنجی از ارباب رجوع همچنین در حوزه استعلامات و سامانه¬ها از قبیل، ارزش کالا، شماره تلفن همراه، شماره بارکد کالا، راهنما، پرداخت الکترونیک، ثبت اطلاعات گوشی تلفن همراه، پنجره واحد تجارت فرامرزی، ثبت نام شرکت¬های تولیدی، سامانه رسیدگی به شکایات شامل می¬شوند.
در این وبسایت قادر به مشاهده ی نرخ ارز، بخشنامه¬ها و ارزش کالا خواهید بود. خدمات گفته شده به علت ارتباط تنگاتنگی که با قوانین حمل

Comments (No Responses )

No comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian