14 دسامبر

ترمهای حمل و نقل محموله های بالک روی کشتی

 “Full Liner Term” یا “Liner Terms” اصطلاحی در زمینه حمل ونقل دریایی است که در مقابل “Free Term” به کار می رود. زمانی که شما جنس خود را تحت شرایط “Full Liner Term” حمل می کنید، شرکت حمل کننده (Carrier) مسئول بارگیری (Loading) و تخلیه (Unloading) محموله خواهد بود. با توجه به مقدمه فوق، در توافق برای حمل بین ارسال کننده کالا و شرکت حمل و نقل چهار روش به شرح ذیل می توان نام برد.

 1. FILO (Free In/Liner Out)
 2. LIFO (Liner In Free Out)
 3. FIFO (Free In/Free Out)
 4. LILO (Liner In/Liner Out)
 •  اگر کالا با شرایط LIFO حمل شود در آن صورت شرکت حمل کننده مسئول بارگیری و فرستنده کالا (Shipper) مسئول تخلیه بار خواهد بود (در اینجا منظور هزینه های بارگیری و تخلیه است).
 • اگر کالا با شرایط FILO حمل شود، فرستنده کالا مسئولیت پرداخت هزینه های بارگیری و شرکت حمل کننده مسئولیت پرداخت هزینه های تخلیه را بر عهده خواهد داشت.
 • اگر کالا با شرایط LILO حمل شود، شرکت حمل کننده مسئول پرداخت کلیه هزینه های بارگیری و تخلیه خواهد بود.
 • اگر کالا با شرایط FIFO حمل شود، فرستنده کالا (Shipper) مسئول پرداخت کلیه هزینه های بارگیری و تخلیه خواهد بود.

Comments (One Response )

 1. امید - دسامبر 24, 2020 - 10:52 ب.ظ #

  بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian