14 دسامبر

اصطلاحات یازده گانه اینکوترمز به دو دسته اصلی تقسیم میشوند

اصطلاحات یازده گانه اینکوترمز به دو دسته اصلی تقسیم می¬شوند:
1) اصطلاحاتی که برای هر نوع روش یا شیوه¬های حمل استفاده می¬شوند و شامل 7 اصطلاح است:
• EXW
• FCA
• CPT
• CPI
• DAT
• DAP
• DDP

2- اصطلاحاتی که فقط برای حمل دریایی استفاده می¬شوند (نقطه تحویل و محلی که کالا جهت تحویل به خریدار به آنجا حمل می شود، هر دو بندر است)
• FAS
• FOB
• CFR
• CIF

EXE (Exwork)
در این رویه محل تحویل کالا کف انبار کارخانه تولید کننده می¬باشد و ریسک از مکان مورد تفاهم از فروشنده به خریدار منتقل می¬شود. هزینه این روش مربوط به هزینه تولید و بسته بندی می¬باشد. لازم به ذکر است در رویه (EXW) فروشنده هیچ مسئولیتی نسبت به دریافت مجوز کالا برای صادرات و ترخیص از گمرک مبدارا ندارد، ولی در 10 رویه بعدی دریافت مجوز صادرات و ترخیص و انجام تشریفات گمرکی به عهده فروشنده است.

FCA (Free carrier named place of delivery)
در این رویه محل تحویل یکی از گمرکات زمینی، ریلی یا هوایی مورد تفاهم با خریدار است و ریسک روی وسیله نقلیه به خریدار منتقل می¬شود.
FCA Cost = EXW.Cost + internal charge
Internal charge: کلیه هزینه ها از انبار تا ترخیص از گمرک مبدا (روی وسیله نقلیه)

CPT (Carriage paid to named place of destination)
در این روش فروشنده موظف می باشد کالا را تا مکان معین شده در یکی از گمرکات (زمینی، ریلی و یا هوایی) مقصد حمل نماید. ریسک در این رویه پس از بارگیری کالا روی وسیله حمل از فروشنده به خریدار منتقل می¬شود.
هزینه حمل از مبدا تا مقصد + CPT Cost = FCA Cost

CIP (Carriage and Insurance paid to named place of destination)
فروشنده موظف می باشد کالا را تا مکان مشخص شده در مقصد حمل (زمینی، ریلی یا هوایی) و بیمه کند.
CIP Cost = CPT Cost + insurance

DAP (Delivered at place named place of destination)
فروشنده موظف می باشد کالا را روی وسیله نقلیه در مقصد (گمرک) تحویل دهد.
در این رویه ریسک، روی وسیله نقلیه ی حمل کننده کالا آماده تخلیه، از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
هزینه بیمه تا مکان مشخص شده + (CPT Cost) یا DAP Cost = CIF Cost = CIP Cost = CFR

DAT (Delivered at terminal named terminal at port or place of destination)
در این رویه فروشنده موظف است کالا را پس از تخلیه از وسیله نقلیه و انتقال به ترمینال معین شده در مقصد به خریدار تحویل دهد. ریسک در این رویه پس از تخلیه کالا، از وسیله نقلیه و انتقال به ترمینال معین شده در مقصد از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
هزینه تخلیه در ترمینال و بارگیری + DAT Cost = DAP Cost

DDP (Delivered Duty paid: Door to Door)
فروشنده موظف می¬باشد کالا را پس از ترخیص کالا در مکان مشخص شده تحویل خریدار دهد. در این رویه ریسک روی وسیله نقلیه آورنده کالا در مکان مشخص شده از فروشنده به خریدار منتقل می¬شود. (پس از ترخیص)
کلیه¬ی هزینه¬های گمرکی + هزینه حمل از کمرگ تا انبار خریدار+ هزینه های گمرکی + بارگیری روی کامیون+ بیمه تا مکان مشخص شده + DAT COST = DDP

گروه دوم:
FAS (Free along side)
در این روش فروشنده موظف است کالا را کنار کشتی تحویل دهد، در این رویه، ریسک قبل از بارگیری کالا کنار کشتی منتقل می¬شود. هزینه بارگیر کالا به کشتی در بندر مبدا و هزینه تخلیه کالا در بندر مقصد به عهده خریدار می¬باشد.
کلیه هزینه ها از انبار فروشنده تا کنار کشتی در بندر مبدا + FAS Cost = EXW Cost
FAS = FIFO = under hook

FOB (Free on board named of shipment)
در این روش هزینه بارگیری کالا به کشتی در بندر مبدا به عهده فروشنده و هزینه تخلیه کالا در بندر مقصد به عهده خریدار می¬باشد. انتقال مالکیت و ریسک روی عرشه کشتی از فروشنده به خریدار منتقل می¬¬شود.
FOB charge = LIFO کلیه هزینه ها از انبار فروشنده تا قرار گرفتن کالا روی عرشه کشتی + FOB Cost = EXW Cost
در رویه (FOB destination) مالکیت و مسئولیت کالا تا بندر مقصد به عهده فروشنده است.
FOB Stow: در این نوع رویه کالا باید روی عرشه کشتی مهار شود (مثلا حمل خودرو روی کشتی)

CFR (Cost and Frate named port of destination)
در این رویه فروشنده موظف است کالا را تا بندر مشخص شده در مقصد حمل نماید. ریسک پس از بارگیری کالا روی عرشه کشتی، از فروشنده به خریدار منتقل می¬شود.
CFR Cost = FOB Cost + main Carrage

CIF (Cost Insurance frate)
در این رویه فروشنده موظف است کالا را تا بندر معین شده در مقصد حمل کند و هزینه و بیمه کالا نیز به عهده فروشنده می-باشد. ریسک در این رویه نیز مانند دو رویه (FOB) و (CFR) پس از قرار گرفتن کالا روی عرشه در بندر مبدا از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
CIF Cost = CFR Cost + insurance
نکات:
• در رویه (FCA) و (EXW) فروشنده هیچ مسئولیتی در مورد حمل ندارد.
• در رویه های (EXW) و (FCA) و (FAS) انتخاب به انعقاد قرارداد، هزینه بارگیری به عهده خریدار است و ریسک روی وسیله نقلیه به خریدار منتقل می¬شود.
• در حمل هوایی می توان از دو رویه (FCA) و (CPT) استفاده نمود.
• در رویه (CPT) می¬توان از کشتی استفاده نمود ولی فقط حمل دریایی می¬تواند در زنجیره میانی باشد.
• در رویه های (CFR) , (CIP) , (CPT) و (CIF) با اینکه فروشنده هماهنگی حمل کالا را تا مقصد به عهده دارد، ولی ریسک در مبدا به خریدار منتقل می¬شود. به این دلیل که ریسک همزمان با انتقال مالکیت منتقل می¬شود.
• با توجه به اینکه کالا در کجا خسارت دیده است، مطالبه کننده برای دریافت خسارت مالک کالا در آن مکان می¬باشد.

Comments (No Responses )

No comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian